Informace
Obecné informace Návod k použití Péče o kalíšek Výběr velikosti Rady při potížích Certifikát

NÁVOD K POUŽITÍ MENSTRUAČNÍHO KALÍŠKU


Jak už bylo zmíněno, menstruační kalíšek je vyroben z lékařského silikonu. Je navržen tak, že se dá složit a zavést do pochvy, kde sbírá menstruační krev. V pochvě se otevírá a zůstává položen níže než tampón. Na místě ho udržuje poševní svalstvo. Naučit se zavádět a vyndávat Váš menstruační kalíšek může vyžadovat trochu cviku. Opakovaným používáním získáte větší zručnost a lépe se obeznámíte s oblastí pochvy. Nejlepší dobou pro nácvik jsou poslední dva dny menstruačního krvácení. Vyhraďte si na něj dostatek času a nezapomeňte se uvolnit!

Jak menstruační kalíšek správně zavést

Před prvním použitím menstruační kalíšek omyjte. Umyjte si ruce teplou vodou a mýdlem a pečlivě je opláchněte čistou vodou. Zvolte si pohodlnou polohu v sedě, ve stoje, v dřepu nebo v kleče. Kalíšek se zavádí lépe, pokud je vlhký. Použijte vodu nebo lubrikační gel.

Skládání kalíšku před zavedením:


Menstruační kalíšek složte, pevně ho držte mezi prsty a palcem, jak nejníže je to možné, abyste jej ještě udržela přeložený. Druhou rukou rozhrňte stydké pysky, najděte vchod do pochvy a zaveďte menstruační kalíšek nahoru a dozadu. Teprve až bude kalíšek víceméně celý v pochvě, můžete ho pustit. Ústí kalíšku se rozevře, přitiskne se k poševním stěnám a vznikne tak podtlak potřebný k tomu, aby krev neunikala mimo kalíšek. Zavedení kalíšku není o moc těžší než zavedení tampónu, takže se toho rozhodně nebojte! Ujistěte se, že jste kalíšek zavedla správně. Uchopte ho za stopku (nebojte se, nezasunete ho tak daleko, že byste na něj nedosáhla a tvar kalíšku zabrání posunutí směrem dovnitř). Zkuste kalíšek lehce povytáhnout. Pokud to nepůjde, vznikl podtlak, zavedení bylo správné. Pokud by kalíšek šel snadno vytáhnout, pravděpodobně se nerozvinul správně a nepřiléhá dobře k poševní stěně. POZOR: Menstruační kalíšek je uložen níže než tampón.

1. Technika skládání2. Technika skládání


PŘILNUTÍ

Některým z následujících způsobů se ujistěte, že menstruační kalíšek přiléhá těsně ke stěně Vaší pochvy. Doporučené postupy jsou:

1. Objeďte prstem kolem bočních stěn menstruačního kalíšku, abyste se ujistila, že je zcela otevřený

NEBO

2. uchopte spodek kalíšku (ne stopku) a otáčejte jím

NEBO

3. sevřete menstruační kalíšek poševními svaly.Otvory pod lemem

Zkontrolujte, že jsou drobné otvory pod lemem menstruačního kalíšku čisté, protože pomáhají při vytvoření podtlaku, který brání protékání.


JAK MENSTRUAČNÍ KALÍŠEK VYJMOUT?

Vyprazdňujte menstruační kalíšek po 4-12 hodinách. Umyjte si ruce teplou vodou a mýdlem a pečlivě je opláchněte čistou vodou. Sedněte si na toaletu nebo do podřepu. Poloha v dřepu zkracuje pochvu a usnadňuje tak vyjmutí. Jemně táhněte za stopku, dokud nedosáhnete na spodek Vašeho menstruačního kalíšku. Pokud na stopku nemůžete dosáhnout, zatlačte poševními svaly, dokud se Vám nepodaří uchopit spodek kalíšku. Pro vyjmutí je třeba zrušit podtlak vzniklý při zavedení. Stiskněte spodní část kalíšku, tím docílíte toho, že se ústí kalíšku oddálí od poševní stěny. Poté kalíšek vytáhněte. Při vytahování si můžete pomoci stažením poševních svalů. Pokud zrovna nebudete hlavou dolů, nashromážděná krev Vám z kalíšku při vytahování rozhodně nevyteče! Vnější spodní část kalíšku se při správném zavedení do kontaktu s krví nedostane, takže nehrozí, že byste se ušpinila.

Jemně zmáčkněte spodek kalíšku nebo zasuňte prst podél menstruačního kalíšku. Měla byste slyšet, jak se menstruační kalíšek uvolnil a odlepil se od stěny pochvy. Když je spodek kalíšku téměř venku, nakloňte menstruační kalíšek mírně šikmo, abyste vyndala půlku okraje. Poté vytáhněte i druhou půlku. Tímto způsobem vyjmete menstruační kalíšek hladce ven a tekutina zůstane uvnitř. Vyprázdněte obsah menstruačního kalíšku do toalety, opláchněte ho a znovu zaveďte.

JAK ZKRÁTIT STOPKU MENSTRUAČNÍHO KALÍŠKU?

Většina žen zjistí, že je stopka příliš dlouhá. Měla byste ji ustřihnout tak, že konec stopky se skryje uvnitř pochvy. Žádná část stopky by neměla zůstat vně pochvy. Některé ženy odstraňují stopku úplně. Udělejte to pouze v případě, že jste si jistá, že budete bez ní schopná menstruační kalíšek vyjmout.

úvod| informace| srovnání| zkušenosti| produkty| kontakt| obchodní podmínky